Skip to content

Cięcie laserem rur i profili

Wykorzystujemy laser 3d - ADIGE LT7.

Automatyczne urządzenie do obróbki rur i profili otwartych przy użyciu promienia laserowego. Całkowicie automatyczny system załadunku, cięcia i rozładunku obrobionych elementów, o najwyższej elastyczności i wydajności.

Dostępność trzech pozycji rozładowczych, włączając pozycję rozładowczą dla odpadu.

Całkowicie automatyczne regulacje załadunku, maszyny, suportów rury, oraz wyładunku, jak również urządzeń do sterowania procesem cięcia rur, o:

  • przekroju OKRĄGŁYM, o średnicy od 12 do 152.4 mm.
  • przekroju KWADRATOWYM, o boku od 12 do 150 mm.
  • przekroju PROSTOKĄTNYM i PŁASKO-OWALNYM wpisanym w okrąg o średnicy 215 mm ze ścianką o minimalnym wymiarze 12 mm i maksymalnym 150 mm oraz maksymalną różnicą między bokami wynoszącą 140 mm.
  • maksymalny ciężar materiału: 23 kg/m.

Nadaje się do materiałów ze stali miękkiej, stali stopowej i nierdzewnej, mosiądzu i miedzi; również do stopów aluminium, ale z urządzeniem do neutralizacji pyłu.